ZASADY KORZYSTANIA Z UZDROWISKOWEGO LECZENIA SANATORYJNEGO Z NFZ

 

Skierowanie na leczenie sanatoryjne refundowane przez NFZ wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający kontrakt z NFZ lub zatrudniony w placówce posiadającej kontrakt.
Skierowanie to należy dostarczyć do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który dokonuje jego rejestracji. Po wpisaniu go do specjalnego rejestru, otrzymuje ono numer.
Oceny zasadności skierowania dokonuje zatrudniony  tam lekarz konsultant z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu skierowania nastąpi potwierdzenie go w konkretnej placówce. Skierowanie osoba zakwalifikowana powinna otrzymać nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Niezależnie od decyzji specjalistów Narodowego Funduszu Zdrowia - każdy może skorzystać z lecznictwa uzdrowiskowego w ramach pełnej odpłatności.