CENNIK OPŁAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (z późn. zm.) Osoba ze skierowaniem do sanatorium z NFZ ponosi następujące koszty:

 • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego

 • częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym,

 • opłatę uzdrowiskową


Dopłata do kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu wynosi (Zgodnie z Rozpozrządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021, poz.480):

Zakwaterowanie

od 01 października

do 30 kwietnia (w złotych)

od 01 maja

do 30 września (w złotych)


 • Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

18,60 x 21 dni = 390,60

za turnus

26,00 x 21 dni = 546,00

za turnus

 • Pokój 2-osobowy w studio

15,70 x 21 dni = 329,70

za turnus

23,70 x 21 dni = 497,70

za turnus

Sanatorium nie posiada pokoi 1-osobowych.

W przypadku, kiedy osoba skierowana z NFZ żąda pojedyńczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym zobowiazana jest zgodnie z Zarzadzeniem do zapłaty :

- dopłaty za miejsce w pokoju 2-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym, zgodnie z Rozpozrądzeniem Ministra Zdrowia ( jak powyżej )

oraz

- opłatę za pustostan w wysokości 70 % wartości miejsca w pokoju, zgodnie z obowiazującym cennikiem usług pełnopłatnych.

Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych,
wysokość częściowej odpłatności, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

 • WCZEŚNIEJSZY WYJAZD/ PÓŻNIEJSZY PRZYJAZD

W przypadku:

1)skrócenia pobytu przez pacjenta skierowanego na leczenie uzdrowiskowe z przyczyn:

 • leżących po stronie sanatorium,
 • z powodu choroby kuracjusza, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu,
2) w przypadku rozpoczęcia pobytu z opóźnieniem wynikającym z:
 • z powodu udokumentowanej choroby pacjenta, która uniemożliwia przyjazd w dniu rozpoczęcia turnusu
pomniejsza się odpłatność o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony.
W przypadku skrócenia pobytu z innych przyczyn, Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności w wysokości wynikajacej z zakwaterowania oraz kwoty 107,00 zł  za każdy dzień skróconego pobytu.

Opłata pobierana jest w drugim dniu pobytu.

WYZYWIENIE DIETETYCZNE:

W sanatorium stosowane są diety:

 • podstawowa,

 • cukrzycowa,

 • lekkostrawna,

 • trzustkowa,

 • żołądkowa,

 • wątrobowa,

 • niskokalorycznej (1100kcal).

Jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych istnieje możliwość dopłaty do diet eliminacyjnych, nie związanych z procesem leczenia: wegetariańskiej, wegańskiej, bezglutenowej, bezlaktozowej i niskolaktozowej z dopłatą 18 zł/os./dzień. W przypadku, gdy Kuracjusz ma wskazania lekarskie do diety eliminacyjnej opłaty nie pobiera się.

Koszt opłaty uzdrowiskowej wynosi 4,40 zł za każdy rozpoczęty dzień pobytu

OPŁATY ZA DODATKOWE USŁUGI :

 • opłata za nocleg sanatoryjny przed i po turnusie: 90 zł

 • wypożyczenie telewizora  :

  Pakiet 7-dniowy : 40 zł / pokój

  Pakiet 14-dniowy : 60 zł/pokój

  Pakiet 21-dniowy : 80 zł/ pokój

 • PARKING NIESTRZEŻONY (przed budynkiem):

  23 zł (za każdy dzień postoju)

  230 zł/ turnus

Na parkingu są wydzielone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, płatne zgodnie z cennikiem.

 • czajnik bezprzewodowy: 20 zł/turnus/pokój

 • kijki do trekingu:  10,00zł/dzień; 50,00 zł/turnus

 • wypożyczenie żelazka/ suszarki-1 godz. bezpłatnie, powyżej godziny: 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 • dodatkowy ręcznik/wymiana ręcznika – 6 zł / sztuka

 • wymiana pościeli – 15 zł