CENNIK OPŁAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (z późn. zm.) Osoba ze skierowaniem do sanatorium z NFZ ponosi następujące koszty:

 • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego

 • częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym,

 • opłatę klimatyczną


Dopłata do kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu wynosi:

Zakwaterowanie

od 01 października

do 30 kwietnia (w złotych)

od 01 maja

do 30 września (w złotych)

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

28,80 x 21 dni = 604,80 za turnus

36,10 x 21dni = 758,10 za turnus

Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

17,30 x 21 dni = 363,30 za turnus

24,10 x 21 dni = 506,10 za turnus

Pokój 2-osobowy w studio

14,60 x 21 dni = 306,60 za turnus

22,00 x 21 dni = 462,00 za turnus

Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych,
wysokość częściowej odpłatności, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

Koszt opłaty uzdrowiskowej wynosi 3,50 zł za każdy dzień pobytu .Opłata pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej pierwszego dnia pobytu.

Opłaty za dodatkowe usługi :

 • opłata za nocleg sanatoryjny przed i po turnusie: 50 zł

 

 • wypożyczenie telewizora  :

  Pakiet 7-dniowy : 30 zł / pokój

  Pakiet 14-dniowy : 50 zł/pokój

  Pakiet 21-dniowy : 60 zł/ pokój

 • monitorowane miejsce do parkowania z zaporą:

  12 zł (za każdy dzień postoju)

  200 zł/ turnus

 • czajnik bezprzewodowy: 14 zł/turnus/pokój

 • kijki do trekingu:  10,00zł/dzień; 40,00 zł/turnus

 • dodatkowy ręcznik/wymiana ręcznika – 3 zł / sztuka

 • wymiana pościeli – 10 zł